Volgens cijfers van Calcasa wordt ongeveer een kwart van de woningen in de huidige markt op of boven de vraagprijs verkocht. In populaire steden als Amsterdam en Utrecht tikt dat percentage zelfs bijna de 80 aan. Blijft dit het...
Je hebt dertig paar sneakers, maar wel steeds dezelfde bril op je kop. Met die gedachte startte Mark de Lange (35) in 2013 brillenmerk Ace & Tate. Inmiddels telt het Amsterdamse bedrijf 250 medewerkers en zeventien winkels ...
In de begroting voor volgend jaar is geld gereserveerd zodat geen enkele groep er in koopkracht op achteruit gaat. Alle minnen zijn weggewerkt, zei vicepremier Lodewijk Asscher vrijdag.
Voedingsmiddelenproducent Zwanenberg Food Group verkoopt het bedrijfsonderdeel dat voorverpakte en ambachtelijke vleeswaren maakt aan zijn Belgische branchegenoot Ter Beke.
Meer dan de helft van de studenten leent meer geld bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) dan ze voor de studie nodig hebben.
Nederlandse consumenten kopen meer producten en diensten via internet. In het eerste half jaar van 2017 groeiden de online bestedingen met 13 procent ten opzichte van een jaar eerder.
De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving deed onlangs een verkenning naar eenzaamheid en concludeerde dat eenzaamheid ‘geen beleidsvraagstuk’ is. Niet de overheid zou aan zet zijn, maar de samenleving zelf. Heeft de Raad een...
Het aantal ervaringsdeskundigen in het sociaal domein neemt snel toe. Maar onderzoeker en voorvechter Wilma Boevink is kritisch. In het septembernummer van Zorg+Welzijn stelt ze: ‘We zijn nog ver verwijderd van een werkelijke...
‘Ik wil dat alle professionals zich vrij en gesteund voelen om stappen te zetten om kindermishandeling en huiselijk geweld tegen te gaan. Dat we met elkaar de handelingsverlegenheid kunnen doorbreken.'
De omzet van hotels, restaurants en cafés steeg in het tweede kwartaal van het jaar met bijna 2 procent ten opzichte van een kwartaal eerder.