Informatie

Laatste nieuws
In deze reeks verhalen uit de praktijk nemen we verkennende intranet project teams mee in een realistische reis van oriëntatie, leveranciersselectie, intranet implementatie en lancering. Diverse sectoren als zorg en techniek...
18-09-2017 10:15,
Views: 162
Jongeren met een migrantenachtergrond zijn ondervertegenwoordigd in de vrijwillige jeugdzorg, maar oververtegenwoordigd in de gedwongen zware zorg en gevangenis. Wat gaat er mis?
11-09-2017 13:30,
Views: 211
Aanbieders van thuiszorg, verpleging en verzorging krijgen alleen betaald voor ‘zorg achter de deur’. Omdat de door de zorgverzekeraars betaalde tarieven te laag zijn, is er geen geld om in te zetten op zelfredzaamheid van...
11-09-2017 12:17,
Views: 181
Stroomnetbeheerder TenneT heeft bij een grote stroomstoring in Diemen in maart 2015 niet aan zijn wettelijke verplichtingen voldaan.
11-09-2017 06:13,
Views: 162
Het aantal failliet verklaarde bedrijven is verder afgenomen. Het aantal faillissementen bereikte het laagste niveau sinds 2001.
11-09-2017 06:02,
Views: 207