Manager afdeling Financiën

Manager afdeling Financiën
Manager afdeling Financiën   36 uur per week Tijdelijk voor 2 jaar   Bedrijfsinformatie Meerinzicht is een organisatie (Gemeenschappelijke Regeling) die sinds 1 januari 2015 de bedrijfsvoeringstaken op het gebied van I&A, HRM, Belastingen en Facilitair, Gebouwen & Inkoop uitvoert voor de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde en de Sociale Dienst Veluwerand. Pe…
Manager afdeling Financiën
 
36 uur per week
Tijdelijk voor 2 jaar

 
Bedrijfsinformatie

Meerinzicht is een organisatie (Gemeenschappelijke Regeling) die sinds 1 januari 2015 de bedrijfsvoeringstaken op het gebied van I&A, HRM, Belastingen en Facilitair, Gebouwen & Inkoop uitvoert voor de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde en de Sociale Dienst Veluwerand.

Per 1 januari 2018 vindt een verbreding van de samenwerking plaats. Dit wil zeggen dat de taakvelden Communicatie, Financiën, Juridische Zaken, GEO-informatie en de uitvoeringstaken in het Sociaal Domein worden ondergebracht binnen de samenwerking. Meerinzicht bestaat daarmee uit de domeinen Bedrijfsvoering en Sociaal. Het Bestuur Meerinzicht wordt gevormd door de portefeuillehouders bedrijfsvoering van de drie gemeenten. De Directieraad bestaat uit de drie gemeentesecretarissen.
 
Domein Bedrijfsvoering kent, evenals het Domein Sociaal, een domeindirecteur. Domein Bedrijfsvoering bestaat uit vijf afdelingen:
 • Informatisering & Automatisering
 • Facilitaire Dienstverlening & Gebouwen
 • Financiën
 • Advies & Ondersteuning
 • Belastingen & Gegevens

Achtergrond informatie
Onder het motto 'samenwerken geeft meer inzicht' bouwen de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde samen, vanuit een gezamenlijke visie, aan een gemeenschappelijke uitvoeringsorganisatie voor Bedrijfsvoering en het Sociaal Domein. Onder een heldere bestuurlijke en ambtelijke aansturing wordt maximaal ingezet op de kwaliteit van dienstverlening, professionalisering en efficiency. 

De uitvoeringsorganisatie moet uitgroeien tot een gezaghebbend, slagvaardig, transparant werkend en herkenbare organisatie met vakkundige professionals, gekenmerkt door korte lijnen in de eigen organisatie en naar de drie gemeenten.

De strategische doelstellingen voor de komende jaren luiden als volgt:
 • Klanten, opdrachtgevers en samenwerkingspartners zijn tevreden over de kwaliteit van dienstverlening;
 • Meerinzicht is een aantrekkelijke werkgever;
 • Meerinzicht is voorbereid op de toekomst.

In 2014 is het Inrichtingsplan Management & Ondersteuning Meerinzicht (fase 1) vastgesteld. In dit document is als “Stip op de horizon” een organisatieconcept gepresenteerd. De kern van de daarin geschetste organisatieontwikkeling is de kanteling van een vakgerichte naar een procesgerichte organisatie, waarin drie kernprocessen worden onderkend: Dienstverlening, Beheer en Advies.
Het belang van deze kanteling is nog steeds evident. Echter, vanuit de noodzaak tot herkenbare aansturing van medewerkers binnen een samenhangende en evenwichtige afdelingsstructuur is bewust gekozen voor een tijdelijke organisatiestructuur als tussenmodel. Het tussenmodel is gelegitimeerd vanuit de gedachte om vanaf 2018 in een noodzakelijke transformatiefase organisch door te ontwikkelen van een traditionele en aanbodgerichte bedrijfsvoering naar een moderne vraag gestuurde uitvoeringsorganisatie. Het Domein Bedrijfsvoering wordt vanuit deze visie tijdelijk gevormd door de eerder genoemde vijf afdelingen.
 

Functieomschrijving

Afdeling Financiën
De afdeling Financiën bestaat uit de taakvelden Financiële Administratie en Financieel Beleid & Advies en staat primair voor continuering van de huidige financiële functie, zowel beleidsmatig als beheersmatig.

De ontwikkelopgave van deze afdeling is langs een aantal sporen herkenbaar. Allereerst is daar het ontwikkelen en implementeren van verregaande digitalisering van beheersmatige processen, zodat aansluiting gevonden wordt bij veranderende wet- en regelgeving vanuit de Rijksoverheid (e-facturering) en tevens het repeterend karakter van de huidige werkzaamheden wordt verkleind. De afnemende omvang van de registrerende functie door automatisering maakt versterking van de rol van control mogelijk. De doorontwikkeling op dit vlak vergt een grote inspanning om te komen van financial naar business control.


Integraal management


 • Je draagt zorg voor het management van het organisatieonderdeel.
 • Je bepaalt de inzet van mensen en middelen ter realisatie van de producten en diensten.
 • Je draagt zorg voor resultaatgerichte afspraken met medewerkers en het monitoren en bijsturen van de prestaties.
 • Je draagt zorg voor deskundigheidsbevordering en innovatie. 

Bedrijfsvoering


 • Je draagt zorg voor de (door)ontwikkeling en innovatie van het organisatieonderdeel.
 • Je bewaakt de planning en control van de bedrijfsprocessen.
 • Je bewaakt en bevordert de kwaliteit, kwantiteit en tijdigheid van het productieproces.
 • Je draagt zorg voor het beheer van het informatiemanagement.

Producten en diensten

 • Je adviseert over het strategisch concernbeleid.
 • Je vertaalt het concernbeleid naar de medewerkers binnen het organisatieonderdeel.
 • Je draagt zorg voor de prioritering en bewaakt de uitvoering en coördinatie.

Concern advisering

 • Je adviseert over vraagstukken vanuit het organisatieonderdeel.
 • Je draagt zorg voor de prioritering en vertaling van management besluiten naar organisatorische taakstellingen, projecten en programma’s.
 
Functie-eisen

Je hebt een academisch werk- en denkniveau en hebt aantoonbare ervaring met het leidinggeven aan 30 tot 60 medewerkers. Je hebt affiniteit met het werkveld en gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen. Je hebt een passie voor klantgerichte dienstverlening met inlevingsvermogen. Je bent bekend met verandermanagement en beschikt over een gezonde dosis relativeringsvermogen. Je bent besluitvaardig en ontwikkelingsgericht. Daarbij heb je een overwegend coachende stijl van leidinggeven. Je werkwijze is transparant en je laat voorbeeldgedrag zien.

 
Arbeidsvoorwaarden

De functie van afdelingsmanager (profiel Manager II) is ingeschaald in functieschaal 13 (€ 4.490.- - € 5.984,-). Daarnaast is er een IKB budget van 16,8% van het bruto salaris. De CAO-gemeenten is van toepassing.
 Het betreft een tijdelijke aanstelling voor 2 jaar.
 

Contactinfo

Voor informatie over de functie kan contact worden opgenomen met Marc Bezemer, directeur Meerinzicht (085-1108181). Voor vragen over de procedure kan contact worden opgenomen met Joyce Tekke, HRM adviseur (085-1108148).
 
De sollicitatieprocedure
Je kunt solliciteren tot en met 12 november 2017

De sollicitatiegesprekken zijn gepland op de ochtend van 24 november en 27 november 2017.  De tweede ronde is gepland op de ochtend van 4 december 2017

Solliciteer

 Een assessment maakt deel uit van de procedure.


Extra Info  »
De velden met een * zijn verplicht

Vacatures

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt belangstellenden uit te solliciteren naar het ambt van   Burgemeester m/v   in de gemeente Midden-Groningen (circa 61100 inwoners). Deze gemeente is...
FunctieomschrijvingWij zoeken een ervaren projectmanager, met kennis van het sociaal domein en een proactieve, verbindende instelling die de dienstverlening aan onze klanten centraal stelt. Projectmanager 36 uur per week Wat ga...
- Plaats: Zwaagdijk-Oost - Description: Summary (Fulltime 38u) We are hiring a Release Manager to lead the release processes within the IT area of fast growing Action. We are expanding and professionalizing the ICT team and we...
InleidingWerken vanuit de Participatiewet om burgers zo lang mogelijk mee te laten doen in de samenleving. JS zoekt een ervaren professional voor een gemeente gelegen in het hart van Noord-Brabant. De functie is voor 36 upw tot...
Deze interim positie is ontstaan door de oprichting van een nieuwe team, wat gekoppeld is aan de heropzet van de AO/IB. Op het gebied van risicobeheersing is de organisatie nog niet volwassen en wil met dit project hier stappen...