Kinderhulpverlener

Kinderhulpverlener
De veilige opvang, aanpak huiselijk geweld Zeeuws-Vlaanderen en Walcheren is een 24-uurs crisisopvang voor volwassenen en hun kinderen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld, eergerelateerd geweld of mensenhandel. Naast veilige opvang worden cliënten begeleid bij het (weer) grip krijgen op hun eigen situatie en regie over eigen leven op te pakken gericht op een leven zonder geweld. Ook de ki…

De veilige opvang, aanpak huiselijk geweld Zeeuws-Vlaanderen en Walcheren is een 24-uurs crisisopvang voor volwassenen en hun kinderen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld, eergerelateerd geweld of mensenhandel. Naast veilige opvang worden cliënten begeleid bij het (weer) grip krijgen op hun eigen situatie en regie over eigen leven op te pakken gericht op een leven zonder geweld. Ook de kinderen in de opvang worden gezien als zelfstandig persoon die op een gestructureerde en methodische wijze aandacht krijgt gericht op herstel van veiligheid en ontwikkeling van het kind.Specifiek voor de kinderen in de vrouwenopvang is de methodiek Veerkracht ontwikkeld.Wij zoeken per 1 oktober 2016 twee enthousiaste collegas die onze teams willen versterken in de functie van: KINDERHULPVERLENER

Werken als kinderhulpverlener binnen de veilige opvang betekent dat u in teamverband verantwoordelijk bent voor de individuele begeleiding van kinderen volgens de methode Veerkracht.Herstel van veiligheid staat hierin voorop.Wij verwachten dat u zelfstandig, planmatig en op methodische wijze inhoud geeft aan het hulptraject aan kinderen en aan de ouder-kindrelatie. U hebt ervaring in het systeemgericht werken met kinderen en hun ouder(s) die slachtoffer zijn van huiselijk geweld.U dient stressbestendig te zijn, open te communiceren, bereid te zijn te leren. U bent in staat een positieve bijdrage te leveren binnen het team. U beschikt over goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.U bent in het bezit van een HBO diploma, SPH/SW

Het betreffen twee functies voor 20 uur per week voor de duur van één jaar.  Eén voor onze locatie in Zeeuws Vlaanderen en één voor onze locatie in Walcheren.

De vacature wordt gelijktijdig in- en extern gepubliceerd. In eerste instantie hebben boventallige medewerkers en re-integratiekandidaten binnen Emergis voorrang en vervolgens interne kandidaten.Wij vragen een verklaring omtrent het gedrag (VOG).

Extra Info  »
De velden met een * zijn verplicht

Vacatures

Matchpartner / Locatie : Hilversum
BKV Groep / Locatie : Dubai
UMC Utrecht / Locatie : Utrecht
Matchpartner / Locatie : Overijssel
Gelre ziekenhuizen / Locatie : Apeldoorn