Psychiater Fact

Psychiater Fact
mergis staat voor samenwerking aan een goede geestelijke gezondheid van alle mensen in Zeeland.  We zijn een brede ggz-instelling die in heel Zeeland op verschillende locaties geestelijke gezondheidszorg verleent. Samenwerking wordt daarin steeds belangrijker. Met cliënten, familieleden, zorgverleners, gemeenten en andere partijen zetten we ons in om de ggz te verbeteren. Daarmee bedoelen we: m…

mergis staat voor samenwerking aan een goede geestelijke gezondheid van alle mensen in Zeeland.  We zijn een brede ggz-instelling die in heel Zeeland op verschillende locaties geestelijke gezondheidszorg verleent. Samenwerking wordt daarin steeds belangrijker. Met cliënten, familieleden, zorgverleners, gemeenten en andere partijen zetten we ons in om de ggz te verbeteren. Daarmee bedoelen we: meer cliëntgericht, efficiënter, effectiever en zeker ook menselijker. Via FACT-teams en IHT proberen we cliënten zoveel mogelijk in de eigen omgeving zorg te verlenen. Maar als opname nodig is, zijn we er ook.

Psychiater FACT Ruim 400 medewerkers geven enthousiast, in samenspraak met cliënten, familieleden en in multidisciplinair verband vorm aan behandeling en begeleiding. Hierbij zijn rehabilitatie en persoonlijk, functioneel en maatschappelijk herstel het uitgangspunt. Gedreven door onze visie op zorg en aangemoedigd door complexe veranderingen in onze omgeving willen wij uiteindelijk het volgende bereiken: inwoners van Zeeland doen graag een beroep op Emergis vanwege onze goede ambulante behandeling, zorg en begeleiding voor mensen met matig tot (zeer) ernstige en complexe psychiatrische problematiek. Zij ontvangen die hulp op een manier die we voor onszelf ook wensen: dicht bij huis, licht waar het kan, intensief wanneer nodig, gericht op zelfregie en herstel. Met duidelijke aanspreekpunten, korte lijnen, snelle interne of externe verwijzing en een goede overdracht indien andere zorg (tijdelijk) meer passend lijkt te zijn.

Als FACT psychiater bij Emergis bent u in staat om als playing captain inhoudelijk leiding te geven aan het FACT-team waarvan u deel uitmaakt. U werkt in woord en daad vanuit de rehabilitatie- en herstelvisie en zoekt steeds de samenwerking met uw cliënten en hun netwerk. U bent als hoofdbehandelaar dicht betrokken bij de behandeling als dat nodig is en volgt de voortgang op grotere afstand als dat kan.

Extra Info  »
De velden met een * zijn verplicht

Vacatures

Matchpartner / Locatie : Hilversum
BKV Groep / Locatie : Dubai
UMC Utrecht / Locatie : Utrecht
Matchpartner / Locatie : Overijssel
Gelre ziekenhuizen / Locatie : Apeldoorn