Verpleegkundige

Verpleegkundige
Cato
Den Haag
Als verpleegkundige bestaan je werkzaamheden onder andere uit:
-Het opstellen van het leefzorgplan of daarvan afgeleide plannen, in nauwe samenspraak met de klant, bij complexe zorgsituaties en ervoor zorgdragen dat vanuit de verschillende betrokkenen input geleverd wordt;
-het uitvoeren van jouw werkzaamheden op een dusdani…
Cato
Den Haag
Als verpleegkundige bestaan je werkzaamheden onder andere uit:
-Het opstellen van het leefzorgplan of daarvan afgeleide plannen, in nauwe samenspraak met de klant, bij complexe zorgsituaties en ervoor zorgdragen dat vanuit de verschillende betrokkenen input geleverd wordt;
-het uitvoeren van jouw werkzaamheden op een dusdanige wijze dat bewoners zich welkom, veilig en geborgen voelen;
-het actueel houden van het leefzorgplan, dit evalueren met de klant, diens omgeving en betrokken disciplines en dit zo nodig bijstellen;
-verrichten van verzorgende en verpleegtechnische handelingen op het eigen deskundigheidsniveau op basis van vastgestelde leefzorgplannen;
-waar nodig, op eigen initiatief, andere disciplines betrekken bij de uitvoering van het leefzorgplan;
-het signaleren van bijzonderheden en ziektebeelden bij de klant en dit rapporteren;
-aanwijzingen en instructies geven aan andere bij de klant betrokken teamleden ten aanzien van verpleegtechnische aspecten in de zorg.
Extra Info  »
De velden met een * zijn verplicht

Vacatures

BKV Groep / Locatie : ZWOLLE
Gelre ziekenhuizen / Locatie : Apeldoorn
Samen in de Zorg / Locatie : Helmond
Samen in de Zorg / Locatie : Amsterdam
Samen in de Zorg / Locatie : Den Dungen